Bowlen kan altijd beterBowlen kan altijd beter

Bij de opzet van het materiaal in de “www.Bowl-beter.nl” websites is in goed vertrouwen gebruik gemaakt van informatie, welke mijn inziens vrij op het internet beschikbaar is. Indien enig persoon en/of instelling bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn en/of haar informatie in de door “www.Bowl-beter.nl” eigen ontwikkelde websites, gelieve zij dit direct te melden. De betreffende informatie zal dan, na ontvangst van de bezwaarmaking, onmiddelijk van de website(s) worden verwijderd. De websites zijn opgezet als preselectie-materiaal zonder al te veel hinderlijke reclame boodschappen en zonder winstdoel.

Derden kunnen van de informatie gebruikmaken, maar dan geldt het volgende:

“www.Bowl-beter.nl” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuistheden in de eigen ontwikkelde websites alsmede in de websites van derden waarna wordt verwezen. “www.Bowl-beter.nl” geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud in dit materiaal. “www.Bowl-beter.nl” geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud in het materiaal van derden. www.Bowl-beter.nl zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig speciale, directe, indirecte, danwel gevolgschade inclusief, en zonder enig limiet, van  gemiste inkomsten en/of gemiste winstkansen, welke het gevolg zou kunnen zijn door het gebruik van dit materiaal. De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en geeft “www.Bowl-beter.nl” geen enkele verplichtingen in de toekomst.